Trader-Pro-48

H4 btc đang tích luỹ tích cực trước 1 cứ rớt dài hạn

Giá lên
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ H4 cho thấy sẽ có 1 đợt test lại kháng cự 10k750 - 10k850 trước khi rớt về hỗ trợ 9k5-8k9
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
btc đã chạm kháng cự, kết thúc chu kì tăng ngắn hạn, 10k5-10k3 và hỗ trợ kế tiếp trước khi có những diễn biến khác
Giao dịch đang hoạt động:
Sau khi có 1 sự tăng trưởng ngắn hạn như phân tích ở trên về vùng 10k750-10k850
hiện tại đã có sự giảm mạnh bứt qua vùng kháng cự 10k350. Dự đoán sau khoảng 1-2 ngày nữa btc sẽ rớt về hỗ trợ 9k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.