harmony_63

Bitcoin sẽ hồi lại vùng 48.000$ trong mấy phiên tới?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với hành động giá như hiện tại, mình đánh giá Btc sẽ có cú hồi lên vùng 48k, sau đó sẽ chính thức giảm.
Canh vùng này để ra hàng thôi anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.