"vào lệnh mua khi: 12bo tăng
không có vùng gấu mạnh
cấu trúc thị trường ủng hộ tăng
có sóng dẫn hướng
không vào khi giá chạy xa
ko vào khi thị trường giảm, đi ngang
123bo nén,3 trạm trở lên
ko có rau quét qua đường chạm
biên độ mô hình đẹp"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.