Trader-Pro-48

TRADE h4 với BITCOIN

Giá xuống
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đặt mua quanh vùng 10700$ - 11000$ chốt 11800-12000$
sau đó BTC sẽ giảm điểm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
cùng căn mà chốt nhé cả nhà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.