vuongdq2121

BTC không ổn, Dự định có nhịp giảm sâu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC không ổn, Dự định có nhịp giảm sâu
Chỉ số MACD cố gắng đẩy lên nhưng bất thành, sẽ có nhịp giảm lần này sẽ giảm sâu
Anh em chú ý thoát dần hàng hoặc thoát ít nhất 50% chỉ có 1 số ít con chạy ngược sóng thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.