NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Đập thị trường | 26/7

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Crypto đang là 1 thị trường hoàn hảo để chúng ta thực hiện những cú đập (bán khống)...

#BTCUSDT H4
Kèo sell BTC thoát lệnh hòa vốn, dù sao thì giá cũng không chạy được xa vì còn 1 kháng trở chính là biên dưới hộp. Tuy nhiên hiện tại cái biên này cũng đã bị phá vỡ, và do đó, bên dưới giá không còn gì có thể làm hỗ trợ được nữa. Con sóng kéo ngược đang tạo nên 1 thiết lập thuận lợi để chúng ta đập thị trường, tuy nhiên cần đợi tin lãi suất FED qua đi và thanh tín hiệu đóng cửa mới giao dịch được

#ETHUSDT H4
Bối cảnh tương tự BTC, khi bán khống thì mình thích bán ETH hơn vì những cú giảm thường rất mạnh và dứt khoát, không bị mua đẩy lên như BTC do bản chất an toàn của đồng coin đứng đầu. Nếu thuận lợi thì mình sẽ thực hiện cả hai giao dịch


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.