BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tôi đã chỉ ra mục tiêu của họ trong biểu đồ. Bạn cũng có thể xem các biểu đồ khác được liên kết bên dưới.
Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Bình luận