UnknownUnicorn9477114

XU HƯỚNG NGẮN HẠN BITCOIN BTCUSDT

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC đã break ra khỏi kênh giá tăng và tạo mô hình tam giác Cân ở khung H4 và D1.
Trong khoảng thời gian tích lũy trong Tam giác mọi người tránh vào Lệnh tại Khung lớn, có thể tìm điểm Scapping tại các khung M5 or M15.
Hãy kiên nhẫn chờ Break ra khỏi mô Hình Tam giác. Để chọn cho mình một Entry đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.