Donald_Nguyen

Cập nhật giá BTCUSDT

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT tiếp tục xu hướng giảm trong dài hạn, như được biểu thị bằng phân tích biểu đồ 1D.

Cặp tiền đang di chuyển trong một kênh giảm dần song song và không có dấu hiệu người mua vượt qua giới hạn trên. Hiện có giá 61.900 USD, tôi kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh tiếp theo đối với ranh giới dưới của kênh khoảng 55.000 USD.

Bạn nghĩ gì về xu hướng của BTCUSDT? Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong các ý kiến!

Cùng tham gia nhóm cộng đồng của Donald để :
- nhận hỗ trợ và tín hiệu giao dịch miễn phí !
-trao đổi kiến thức và giao lưu cùng anh em Trader.
zalo.me/g/mplpca207
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.