Chana-Trading

BTC đứng yên bất động , gấu bò giao tranh ?

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng H1 hiện tại xét trend line thì BTC đang gần như đứng yên
Với Trendline này thì chúng ta chỉ có thể trade sideway và chờ thêm tin tức tối nay , mức giá ưu tiên hiện tại
Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 7h55 ở 17.218,71 USD, tăng 2,28% so với 24 giờ trước.

Nhà khai thác bitcoin 360 Mining đã huy động 2,25 triệu USD trong vòng huy động vốn ới và lên kế hoạch sử dụng vốn này để tăng sản xuất khí tự nhiên và khả năng khai thác.

Kế hoạch của công ty được công ty phần mềm khai thác bitcoin Luxor tiết lộ, cho biết Luxor đang tham gia vòng huy động vốn, cùng với BT Growth Capital.

Giá BTC chưa có biến động nhiều , đa số các ví chuyển luân hồi và khai thác để bán ra ở mức tốt nhất

Canh SELL BTC vùng giá : 17300 - 17600

Stop Loss : 18000

Take Profit 1 : 17000
Take Profit 2 : 16800
Take Profit 3 : 16500

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
SELL BTC vùng giá : 17300 CÁN TP1 +300PIPS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.