vuongdq2121

BTC có kháng cự ở 60K khá cứng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có kháng cự ở 60K khá cứng
Có thể sẽ hồi lên từ đây

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.