HarryDamThanhHiepNWG

phân tích nhịp đập thị trường bitcoin tối ngày 20.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
từ 7h sáng trở đi btc sẽ điều chỉnh giảm từ 700-1000 pip
hiện tại đã đặt ngưỡng này các bạn xem video để biết thêm chi tiết

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.