dinhchien

BTCUSD - Mục tiêu tiếp theo sẽ là 53.590 USD

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Hai lệnh: lệnh 1 rủi ro / phần thưởng: 1/1 | đặt hàng 2 rủi ro / phần thưởng: 1/3.
Lệnh 1: khi ADX giao nhau kênh 45 và Keltner cho Dài hoặc Ngắn.
Lệnh 2: Các tùy chọn khi Lệnh 1 mở. Tính toán bằng cách vẽ Fibonacci trong vùng Lệnh 1, mức thoái lui Fibonacci là 75%.
Đã kiểm tra lại lịch sử:
- Thắng liên tiếp 14 lần.
- Thua liên tiếp là 3 lần.
1. Xác định xu hướng:
- Kênh Keltner:
... Xu hướng tăng: khi nến đóng cửa giao nhau với Keltner Upper 2
... Xu hướng giảm: khi nến đóng cửa cắt ngang mức Keltner Lower 2
2. Quy tắc nhập cảnh:
- Kênh Keltner:
... Mua: Giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
- ADX:
... Mua: Giá trị ADX giao nhau 45 và giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá trị ADX giao nhau 45 và giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
3. Stoploss và Lợi nhuận = atr (20) * 2.
Bình luận: * Strategy sẽ vào 2 lệnh, lệnh 2 chỉ xuất hiện khi đã có lệnh 1:
Lệnh 1: tỉ lệ risk/reward 1/1 dùng để xác định quy luật này có hiệu quả hay không? Khi mình Publish thì lệnh 1 luôn có tỉ lệ thành công trong 4 năm, 1 năm và từng quý cao hơn 55-69%.
Lệnh 2: Xuất hiện khi có lệnh 1, Sử dụng mức chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1 nhưng vào trễ hơn theo Fibonacci vẽ từ 2 điểm chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1.
.* Cách lệnh 1 vào lệnh:
- Mua (Buy): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 45, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt lên và nằm trên đường Upper 2 thì vào lệnh Mua (Buy).
- Bán (Sell): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 45, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt xuống và nằm trên dưới Lower 2 thì vào lệnh Bán (Sell).
* Cách vào Lệnh 2: Khi lệnh 1 đã xuất hiện có luôn mức Stoploss và Takeprofit. Vẽ Fibonacci từ giá chốt lời và chốt lỗ, mức thoái lui Fibonacci = 75%.
* Thống kê lịch sử từ năm 2018:
- Thắng liên tiếp 14 lần.
- Thua liên tiếp là 3 lần.
----------------
1. Xác định xu hướng:
- Kênh Keltner:
... Xu hướng tăng: khi nến đóng cửa cắt lên và nằm trên kênh Keltner đường Upper 2
... Xu hướng giảm: khi nến đóng cửa cắt xuống và nằm trên dưới Keltner đường Lower 2
*** Tham khảo và sử dụng free:
2. Quy tắc nhập cảnh:
- Kênh Keltner:
... Mua: Giá đóng cửa nến cắt lên và cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá đóng cửa nến cắt xuống và thấp hơn Keltner Dưới 2.
- Chỉ báo ADX:
... Mua: Giá trị ADX cắt lên 45 và giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá trị ADX cắt lên 45 và giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
3. Stoploss và Lợi nhuận = atr (20) * 2.