payvnn

BTC đang trên đà phục hồi trước khi tiếp tục giảm

Giá lên
payvnn Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC vẫn chưa có đợt phục hồi đáng kể nào kể từ cây nến giảm ngày 7/9.

Nến ngày cho thấy quá trình tạo đáy ngắn hạn của BTC hoàn thành và BTC đang trên đà phục hồi.

Điểm đến dự kiến này cho đợt phục hồi này tối thiểu là giá đóng cửa của cây nến 7/9 và tối đa là MA20 (khoảng 47k5)
Bình luận: Sau khi đăng bài 2 tiếng giá đã tiếp cận 46k8 (giá đóng cửa cây nến ngày 7/9).
Mục tiêu tiếp theo là 47k5
Bình luận: BTC đạt giá 47480, đạt mục tiêu.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.