TuLeeAT

BTC/USDT 4/7 xuất hiện mô hình nến tăng giá

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC Hôm nay, đang xuất hiện mô hình V D V tăng giá
- Vùng tăng kỳ vòng 36k4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.