binmnt

Phân tích BTC 28-06-2020

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC đang có sự tranh chấp giữ sự phá vỡ trend giảm của tuần và sự phá vỡ trend tăng của ngày saiway trong 1 thời gian dài.
tại khung thời gian ngày xác nhận đảo chiều do lực bán liên tục áp đảo bằng những cây nến dài từ vùng giá 10.000 nếu h4 tiếp tục bán xuông vùng giá 8000 có thể tuần tời sẽ kết thúc cho chu kỳ tăng này và tạo một mô hình bulltrap cho trend tuần.
rất có thể những tuần tới sẽ là những tuần tiếp diễn cho trend giảm của BTC. những kịch bản xuống sâu sẽ tiếp tục.
những vùng giá 8k 7k5 có thể sẽ phản ứng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.