Trader-Pro-48

BTC khung H1 có xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng điểm chỉnh ngắn hạn từ vùng 12000 - 12200$, mua ở khu vực này và chốt lời 12800$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.