Trader-Pro-48

Btc kiên nhẫn chờ vùng mua

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ hiện tại các chỉ số hiện đang căng cứng, khả năng cao cần 1 đợt điều chỉnh trước khi tiếp tục đà tăng của nó

Kiên nhẫn đợi mua vùng 48k nhé.

Chúc ae thắng lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.