JamesCrypto68

Long BTC Target 7900

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Long BTC , Target đầu tiên 7900.
Cutloss dưới 6800.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã Break-out khỏi 7350. Mục tiêu tiếp theo 7700-7900
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạ mục tiêu 7850
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.