JamesCrypto79

Long BTC Target 7900

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Long BTC , Target đầu tiên 7900.
Cutloss dưới 6800.
Giao dịch đang hoạt động: Đã Break-out khỏi 7350. Mục tiêu tiếp theo 7700-7900
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạ mục tiêu 7850