JamesCrypto68

Kịch bản Bitcoin lên 14.000$ hay về 7.200$?

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
KB1: Theo đường màu tím. Retest & Breakout NKC 9.500$, sau đó Breakout Trendline giảm từ 10.500$
Theo sóng Elliott, lên 12.500$, sau đó là 14.000$

KB2: Theo đường màu xanh. Retest NKC 9500 thất bại, Breakdown Trendline tăng từ 6900. Khả năng lớn kết thúc điều chỉnh ở 7200$.

*** Hãy luôn đặt Stop-Limit khi Trade***
***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Giao dịch đang hoạt động:
Vẫn còn đó kịch bản lên 12,000 nhưng kèm theo kịch bản về 6800$ thậm chí là 6.000$
tradingview.com/x/KAByRtUP/
Bình luận:
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.