MasterDuoc

[27/09/2021] Bitcoin - Cẩn thận trong tuần này

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Đứng ở ngoài quan sát.

Hãy like & follow mình để nhận cập nhật thị trường nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.