vuongdq2121

BTC có nhịp hồi nhưng không lên cao được!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có nhịp hồi nhưng không lên cao được!
Lên tầm 48k7 thì chốt lệnh long

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.