vuongdq2121

BTC USDT Khung H1 có tín hiệu đảo chiều tăng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Việc RSI tạo đáy cao hơn cho thấy động lượng (momentum) giảm giá đã yếu đi nhiều (RSI là 1 chỉ báo động lượng cực kỳ tốt). Như vậy ta có căn cứ để kỳ vọng vào 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Phân kỳ thường tăng giá để giao dịch đảo chiều xu hướng, nhưng chỉ là tín hiệu khởi đầu, chúng ta cần phải có 1 tín hiệu khác để kích hoạt lệnh mua.

Có thể nhịp giảm này chỉ về tầm 47k3 46k7 anh em canh chia vốn múc vào dần
Vẫn chờ thêm xác nhận các khung thời gian lớn hơn sẽ cập nhật cho anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.