TuLeeAT

BTC/USDT 3/7 - Xuất hiện mô hình cái nêm tiếp diễn giảm khung H1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC 3/7: phiên cuối tuần có sự điều chỉnh về cản 33k8 vào hôm qua, tại đây luôn lực mua để đẩy giá lên vùng 33k7 - 33k8
- trong hôm nay và ngày mai, lực bán thường mạnh để đạp giá phiên cuối tuần,
- cản mạnh nhất tại là vùng 33k8, nếu có nến đóng dưới vùng này thì tình hình xấu nhất về là vùng 32k150 - 32k4
- cần một lực mua manh để đóng nến trên vùng 33k7 - 34k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.