David_Dodan

BTC sẽ tạo 1 tam giác nhỏ trước khi về 1kxxx

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cách đi khá giống với năm 2017 và 2018. BTC sẽ tạo 1 tam giác nhỏ trong vùng 7k. Các bạn và các chuyên gia Phân tích cùng chờ xem nhé.

Good Luck
-Chuyên Gia Trade Mồm-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.