Trongvinh-FA25

BTC/USD - Kịch bản sóng Elliott, đâu là thời điểm mua Bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta đang có một cấu trúc sóng đẩy - Impulse trong ngắn hạn với một cấu trúc sóng tăng gồm 5 sóng nhỏ 12345, nhịp tăng giá hiện tại đang hoàn thành sóng đẩy 5, các dấu hiện sau cho chúng ta về điều này:

Chỉ báo RSI cho thấy động lượng tăng giá hiện tại đang có dấu hiệu suy yếu khi chúng ta thấy sự phân kỳ giữa RSI và giá, giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
Chỉ báo AO cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng ngắn hạn, khi có sự phân kỳ rõ ràng giữa giá và chỉ báo động lượng, đây là một tín hiệu cho thấy sự điều chỉnh có thể diễn ra trong thời gian tới.
Khối lượng có sự suy giảm theo thời gian, giá tăng tuy nhiên khối lượng thấp dần.
Các dấu hiệu phân kỳ giữ đỉnh sóng 5 và đỉnh sóng 3 trước đó, kết thúc một chu kỳ sóng đẩy và báo hiệu cho một sóng điều chỉnh của thị trường. Điều này cho chúng ta 02 khả năng về chu kỳ giá trong ngắn hạn như sau:

Kịch bản 1: Sóng đẩy hiện tại là sóng tăng 1 của sóng 5, điều này ủng hộ cho một nhịp uptrend của thị trường trong chu kỳ tăng giá hiện tại (sóng đẩy lớn 5), tiếp sau đó là sóng điều chỉnh 2 với vùng điều chỉnh dự kiến về vùng Fibonacci 0.618 tương ứng vùng giá 35,000-35,500$.
Kịch bản 2: Sóng điều chỉnh b trong một cấu trúc sóng điều chỉnh lớn (Sóng B) của thị trường sau khi kết thúc sóng đẩy hiện tại (sóng a), sóng điều chỉnh b thường điều chỉnh khá sâu vùng 0.786 tương ứng vùng giá 32,600$ thậm trí điều chỉnh quá chân sóng a (dưới mức giá 29,400$).
Quan sát hành vi giá hiện tại trên biểu đồ PTKT chúng ta thấy giá đã liên tục tạo ra cụm nến thân hẹp với khối lượng thấp tại vùng 43,000-45,000 điều này cho thấy trạng thái đẩy giá đang là một cú rướn của thị trường và nhịp tăng giá không thể duy trì được lâu, một nhịp điều chỉnh sẽ diễn ra sẽ cho chúng ta rõ hơn về hành vi giá của thị trường.

Kết luận
Với cấu trúc đang đang có dấu hiệu suy yếu, các chỉ báo động lượng báo hiệu các dấu hiệu phân kỳ rõ ràng cho thấy đà tăng giá tuy vẫn tạo ra mức giá cao hơn nhưng động lượng tăng giá đã suy yếu rõ ràng, một nhịp điều chỉnh là điều tất yếu sẽ diễn ra trong ngắn hạn sắp tới vào đầu tuần tới, theo phương pháp Elliott wave chúng ta có 2 kịch bản điều chỉnh giá ngắn hạn như sau:

Kịch bản 1: Sóng đẩy hiện tại là sóng tăng 1 của sóng 5, điều này ủng hộ cho một nhịp uptrend của thị trường trong chu kỳ tăng giá hiện tại (sóng đẩy lớn 5), tiếp sau đó là sóng điều chỉnh 2 với vùng điều chỉnh dự kiến về vùng Fibonacci 0.618 tương ứng vùng giá 35,000-35,500$.
Kịch bản 2: Sóng điều chỉnh b trong một cấu trúc sóng điều chỉnh lớn (Sóng B) của thị trường sau khi kết thúc sóng đẩy hiện tại (sóng a), sóng điều chỉnh b thường điều chỉnh khá sâu vùng 0.786 tương ứng vùng giá 32,600$ thậm trí điều chỉnh quá chân sóng a (dưới mức giá 29,400$).
Do vậy tôi khuyến nghị không thực hiện bất kỳ một lệnh mua tại khu vực này, khả năng rủi ro rất cao, trừ khi giá phá vỡ khánh cự 48,000$ và tạo đỉnh mới chúng ta sẽ thực hiện chiến lược mua khi giá điều chỉnh, hiện tại nên quan sát hành động giá và chờ một nhịp điều chỉnh của thị trường để tìm kiếm một vị thế vào lệnh ít rủi ro hơn.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.