TuLeeAT

BTC/USDT cập nhật khung W1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT cập nhật khung W1
- Cùng xem có xãy ra điều chỉnh khung W1 ko, Và vùng kỳ vọng vẫn là 58k - 63k và cao hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.