317 lượt xem
1
Tại khung <15 giá đã phá mô hình cái nêm.Giá test lại cạnh dưới cái nêm bằng 1 nến bearisish egf.Đồng thời đây là kháng cự cứng tại khung M15 thêm vào đó các chỉ báo như Macd và stoch đã báo bán====> Sell BTC RR = 1:2.

Bình luận

Chuyển gia phân tích quả ác quá
+1 Phản hồi