BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã có một cú phá vỡ đáy H4 mà không có dấu hiệu tích lũy nào. Cú phá vỡ này không đáng tin cậy, khả năng cao sẽ lại quay vào chiếc hộp đi ngang.
Một số người múc lên tại khu vực 55k đã thoát khỏi cuôc chơi.
Tiếp theo là đứng ngoài theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.