nguyenvantiep140991

BTCUST break pattern H4

Giá xuống
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
BTCUST đang chuẩn bị phá vỡ trendline.. vào setup lệnh sell... Mục tiêu chốt lời vùng 30K
Đây là phân tích cá nhân miễn trừ rủi ro
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.