Trader-Pro-48

Bitcoin đang trong xu hướng giảm ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đặt lênh mua quanh vùng 9500 - 9600$
chốt quanh vùng 11700-12000$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.