TuLeeAT

Cập nhật BTC/Usdt khung W1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc/Usdt Khung W1 chúng ta đang có tín hiệu khá đẹp, cũng như mình dự báo nến tuần chỉ điều chỉnh và chưa có gì là nguy hiểm hay giảm giá
- BTC 2 tuần nay đã phá gần hết sóng giảm của 3 tuần giảm gần đây, nếu tuần này Btc đóng nến tuần là một cây xanh, thì ta có thể mua theo và kỳ vọng một ATH mới cho BTC
- Trên nến W thì vừa trải qua một đợi giảm giá vùng 0,5 của FiBo, một vùng giảm giá hoàn toàn đẹp và chập nhận được của BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.