BachTuyet

Tiếng Lóng - Slangs trong Crypto

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Một số tiếng lóng trong Crypto hay được sử dụng, Nhiều từ phổ biến như cá mập và mặt trăng, có nghĩa khác nhau trong ngữ cảnh tiền điện tử. Điều quan trọng là phải biết ý nghĩa đằng sau những thuật ngữ này, đặc biệt nếu bạn muốn tương tác hơn nữa với những người trong cộng đồng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.