NhatHoai

x2 lợi nhuận bằng 10 nguyên tắc trading này

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1. Đừng sử dụng cùng lúc nhiều khung thời gian trừ khi bạn sử dụng 1 hệ thống chuyên phân tích đa khung (như hệ thống 3 màn hình của tiến sỹ A. Elder). Đa khung làm mọi thứ trở nên rối rắm và khiến nhịp tim bạn tăng nhanh hơn. 1 tín hiệu trên khung này chưa chắc đã đúng trên khung khác; vì mỗi khung có 1 câu chuyện khác nhau
2. Mua khi giá tăng; bán khi giá giảm (Jesse Livermore)
3. Hỗ trợ và kháng cự có thể được giữ vững trong 1 thời gian dài, do đó các lần cố gắng phá vỡ đầu tiên của giá thường thất bại
4. Hỗ trợ kháng cự càng được chạm bật nhiều lần thì khả năng bị phá vỡ càng cao. Kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới và ngược lại
5. Đường xu hướng là cách dễ nhất để định hình 1 trend bằng cách nối các đỉnh/đáy lại với nhau. Tuy nhiên đường xu hướng mang tính chủ quan và không đáng tin cậy bằng các đường ngang (hỗ trợ / kháng cự)
6. Mô hình giá cho thấy các giai đoạn giằng co của phe bò và gấu - thường diễn ra khi thị trường đang tích lũy để tiếp diễn xu hướng trước đó hoặc đảo chiều xu hướng. Mô hình giá đáng tin cậy hơn mô hình nến vì cho thấy lực cung cầu xảy ra trong 1 khoảng thời gian dài; trong khi đó mô hình nến chỉ cho thấy cung cầu trong ngắn hạn và chỉ nên dùng làm tín hiệu vào lệnh (entry signals)
7. Đường trung bình khiến việc xác định xu hướng được khách quan hóa và có thể kết hợp với nhiều công cụ khác để tạo ra các tín hiệu vào lệnh có lợi thế, và có thể trailing stop rất tốt
8. Đường trung bình (MA) là 1 công cụ tuyệt vời đối với mọi trader. Nhưng nên kết hợp nó với 1 công cụ khác (price action, RSI/MACD...) để tạo nên 1 hệ thống hoàn chỉnh. Đường MA được sử dụng tốt nhất như là 1 công cụ để xác định xu hướng và các vùng vào lệnh tiềm năng
9. Giá phá vỡ đỉnh cao nhất trong 52 tuần là 1 tín hiệu mua mạnh; và giá phá vỡ đáy thấp nhất 52 tuần là 1 tín hiệu bán mạnh. Phá vỡ đỉnh cao mọi thời đại/đáy thấp mọi thời đại là 1 tín hiệu mua/bán mạnh hơn. Thị trường bò không có kháng cự quá mạnh; thị trường gấu không có hỗ trợ quá cứng
10. Phía trên đường MA 200 là nơi phe bò tạo ra các xu hướng tăng. Những thứ tệ hại thường xảy ra dưới đường MA 200: xu hướng giảm, phân phối, thị trường giá xuống, các đợt crash (giảm giá nhanh), và phá sản

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.