QuachKimPhong

Mô hình giá Uptrend BTC đăng lần 2

Giá lên
QuachKimPhong Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang đứng trước 1 con sóng Uptrend cực lớn. Break vùng $10,500 và $13,000 xác nhận Price Break, tiến lên vùng $23.500.

Lần xuống tiền thứ 2 tại vùng giá này.

BTCUSDT

Bình luận:
Đã break $10k. Lệnh vào 2 chạy lãi, Lệnh 1 ($9300-$10000) cũng đang lãi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.