BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC khả năng còn tiếp tục điều chỉnh về 16k, crypto trong mùa down đi kiểu kill long - short nên ae trade future nên cẩn thận.

---
AE thắc mắc có thể cmt bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.