JD_Freedom

Chúc mừng ae nào vào được Deal BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hôm qua, JD share cho ae xu hướng BTC về lại vùng 16k trên con sóng H1.
BTC về lại vùng 16k3 rồi bật lên với lực tương đối, hiện tại vẫn đang trong sóng giảm trên H1, muốn tạo cấu trúc tăng thì phải phá được vùng cung 16k7.
---
AE có thắc mắc gì có thể cmt bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.