NewWorldGroupVN

giao dich live ngày 10.2.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có phiên điều chỉnh từ 1500-2000pip cho bitcoin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.