LELE81

BTC 16:18 ngày 23/01/21

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Cụ Bit có thể đi theo mẫu hình C&H
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.