NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 30/11: Sức mạnh dần quay trở lại

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Ta thấy sức mạnh của phe bò đang dần quay trở lại khi BTC cùng nhiều ALT đã vượt lên được đường ema và bắt đầu coi đường này làm hỗ trợ. Trước mắt ta đang có lợi nhuận mở với 1 alt, cùng đánh giá thị trường nhé anh em

#BTCUSDT H4
Giá vượt lên và giao dịch nhất quán trên đường ema , như vậy về bước đầu ta thấy sức mạnh của phe bò là tốt. Có thể chờ đợi các cú nén tích lũy động lượng mới để mua vào

#ETHUSDT h4
ETH đang lăm le phá vỡ lên khỏi đường biên trên hộp, tuy nhiên cú nén giữa đường này và đường ema vẫn chưa được chặt chẽ lắm nên ta không vội buy. Tiếp tục chờ đợi cú buildup này tích lũy chặt chẽ hơn. Nếu giá phá vỡ luôn từ đây thì đành đứng ngoài nhìn

#OKBUSDT h4
OKB đang bị chặn lại bởi đường kháng cự ngang bên trên và đường ema bên dưới; như vậy 1 cách tự nhiên đây là 1 đoạn buildup khá tốt. Tuy nhiên ta cần giá tích lũy thêm 1 thời gian ngắn nữa để cho khoảng dừng lỗ được thu hẹp lại. Tiếp tục chờ đợi giá tích lũy và buy khi điểm bùng nổ gần chạm đến. Đây cũng là 1 mô hình vai đầu vai ngược nên setup này xứng đáng để vào (vị thế chỉ mang tính minh họa, ta cần chờ đợi thêm)

#SOLUSDT H4
Giá đã vượt lên đường ema và phá vỡ luôn chiếc hộp; như vậy có thể chờ cú nén mới để buy. Giá đang tiếp cận biên trên hộp như 1 vùng hỗ trợ (đây là nguyên tắc phá vỡ rồi chạm lại - break and retest - trong PTKT)

#AVAXUSDT H4
Kèo buy AVAX đang có 1R lợi nhuận mở. Đã có thể dời SL lên đường đỏ (có nến giảm đóng cửa gần đường ema ). Tiếp tục áp dụng nguyên tắc trailing stop trên con đường giá đi đến TP


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.