NhatHoai

Cú nén & Áp lực kép trong Bob Volman Price Action

Đào tạo
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Cú nén (buildup) và Áp lực kép (double pressure) là 2 yếu tố đem lại lợi thế mạnh mẽ cho PP Bob Volman Price Action. Cú nén được định nghĩa là 1 đoạn hành động giá được dồn nén & tích luỹ giữa đường ema với 1 đường còn lại, bao gồm đường xu hướng, đường hỗ trợ, đường kháng cự. Cú nén cho thấy giá đang tích luỹ động lượng để chuẩn bị cho 1 cú phá vỡ, như vậy về cơ bản thì Bob Volman Price Action là 1 PP breakout.

Giao dịch với cú nén cho ta lợi thế về động lượng, tức lệnh được khớp khi có 1 sự phá vỡ mạnh mẽ của giá sau khi tích luỹ. 1 lợi thế nữa là timing (thời điểm đặt lệnh) chính xác, ta sẽ không giao dịch khi giá chưa hoàn tất cú nén, nhờ vậy tránh được việc gồng lỗ khi thị trường chưa di chuyển. Trong hình dưới ta thấy giá tạo thành 2 cú nén với điểm vào lệnh vô cùng chuẩn xác (kèo buy WTI Hoài khuyến nghị trong video PT vàng-fx-CK Mỹ vừa rồi)

Áp lực kép chính là áp lực được tạo thành khi giá breakout khỏi cú nén: ví dụ với setup buy gần nhất trong biểu đồ dưới, ta có áp lực tăng do các buyer tạo ra khi mua vào thuận theo cú phá vỡ; mặt khác khi giá tăng sẽ khiến các seller trước đó buộc phải dừng lỗ, khiến cho thị trường đã bullish nay còn bullish hơn nữa.

Khi kết hợp cú nén với áp lực kép, Bob Volman Price Action về cơ bản đã tận dụng được những tinh tuý nhất của 1 cú phá vỡ để kiếm lợi nhuận. Không dự đoán, không mò mẫm, với 1 nguyên lý rõ ràng và các điểm vào lệnh/dừng lỗ chuẩn xác, nó thực sự là 1 PP có lợi thế cao.

#NhậtHoàiTelegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.