NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 8/11: Tới mùa pump

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Mùa pump đang đến, cùng gom hàng nào anh em

#BTCUSDT h4
Kèo buy BTC mặc dù mình không phân tích trực tiếp được nhưng không khó để anh em bắt được kèo này. Giá break lên đường xu hướng và vượt lên đường ema đồng thời, quá tốt cho 1 kèo buy. Nếu bắt được thì kèo này ta sẽ có 2R lợi nhuận. BTC đã chuyển sang xu hướng tăng, tiếp tục chờ kéo về đường ema để buy

#ETHUSDT H4
Kèo buy ETH chốt lời, lợi nhuận 2R. Cú nén giữa đường ema và đường xu hướng cũng không khó để phát hiện. Chờ cú nén mới để buy

#SOLUSDT H4
Buy SOL với cú nén giữa đường ema và đường xu hướng; ta chọn thanh pin bar bullish làm thanh đặt lệnh. Chốt lời tại vùng số tròn 290

#DOTUSDT H4
Buy DOT với cú nén giữa đường xu hướng và đường ema; điểm tích lũy bùng nổ đã dần chạm đến, ta không cần chờ đợi thêm nữa. Chốt lời tại vùng số tròn 60

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.