BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
#BTCUSDTPERP
Sideway zone 258xx ~ 284xx
Short zone 284xx . STL trên râu gần nhất .
Long zone 25850 . STL ngay râu đáy gần nhất .
Vùng mua an toàn 24.2xx !!
Nếu giá di chuyển lên trên đỉnh của hộp davas . chờ đợi break với khối lượng giao dịch tương đối có thể thuận theo thị trường . Target 325xx
Chúc may mắn !