stonetradecoin

BTC h1 ngày 08/07/2020

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Không có nhiều thay đổi trong dữ liệu giao dịch phái sinh BTC kể từ ngày hôm qua.

Tỷ lệ long / short tiếp tục chạy quanh mức 1,1 trong 24 giờ qua với phí bảo hiểm tương lai hàng quý 1%. Lãi suất mở vẫn ở mức khoảng 820 triệu hợp đồng trên OKEx.

Về mặt kỹ thuật, giá BTC đang giữ trên mức hỗ trợ $ 9.200 của ngày hôm qua. Chỉ báo MACD hàng giờ đã hình thành một chữ thập vàng gần trục ngang, đó là một dấu hiệu tốt cho team bò. Giá có thể phải đối mặt với nhiều áp lực bán hơn quanh khu vực $ 9.600.

Chiến lược tôi đưa ra ngày hôm qua tại đây vẫn đúng!

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân!


Stone Trade Coin,Ngoài ra tôi có xây dựng nội dung thảo luận - bên dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.