stonetradecoin

BTC khung h4 ngày 07/7/2020 - Tiếp diễn xu hướng tăng

Giá lên
stonetradecoin Cập nhật   
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Nhiều cây big volume màu xanh (volume đột biến);
- Giá có xu hướng hoàn thành nửa cốc còn lại (CUP);
- Quá trình giảm điều chỉnh của RSI đã xảy ra.

2. Phân tích và chiến lược
- Giảm điều chỉnh 1 đoạn rất ngắn, giá sẽ tiếp tục vươn lên vùng như trong hình;
- Có thể chờ long tại vùng 9260, với stl 9160 và kéo Stl dương để gồng tới 9k6.

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân!


Stone Trade Coin,
Bình luận:
Các bạn đã vào lệnh cùng mình nâng stoploss về Entry nhé! Tiếp tục gồng lời theo plan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.