NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 25/2: Hành động giá thể hiện mọi thứ

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Đừng tìm kiếm tin tức, thông tin nội bộ hay bất kỳ thứ gì khác vì tất cả thông tin đã được trưng bày trước mắt anh em trong biểu đồ giá. Và tuyệt vời hơn, biểu đồ giá không biết nói dối. Tất cả thông tin nó đưa đều xác thực và nhất quán. Quan trọng là anh em có biết đọc và hiểu nó hay không

#BTCUSDT H4
Hành động giá đang nói gì vậy anh em? Ta thấy 1 con sóng tăng xuyên thủng đường ema bằng các nến tăng rất gấp gáp, nhưng lại bị chặn lại ngay bởi 1 vùng kháng cự ngang và kết thúc bằng 1 nến có bóng trên rất dài. Nó thể hiện sự cố gắng vượt trội để phá vỡ xu hướng giảm nhưng… chưa đủ sức và chưa tới. Nhưng 1 điều khá đáng mừng đó là tạm thời giá vẫn đang giữ trên đường trung bình. 1 cách tự nhiên ta thấy cú nén giữa đường ema và kháng cự ngang đang hình thành. Khi cú nén này tích lũy đến chín mùi cũng là lúc ta hành động

#ETHUSDT H4
ETH cũng cố gắng nhưng bị chặn lại bởi kháng cự và để lại 1 bearish pin bar. Dấu hiệu không tốt. Nhưng cú nén giữa kháng cự ngang và ema vẫn có khả năng đang tích lũy. Tiếp tục chờ đợi

#OKBUSDT H4
Hy vọng anh em không bỏ lỡ kèo sell khi giá thoát khỏi cú nén với đường xu hướng gần nhất. 1 cú nén tương tự đang hình thành, anh em có thể chờ để sell thuận xu hướng khi cú nén tích lũy đến điểm cuối cùng

#SOLUSDT H4
Anh em may mắn có thể bắt được sóng giảm khi giá thoát khỏi đường xu hướng và đảm bảo 1 mức lợi nhuận tốt. Hiện tại giá đang trải qua 1 đợt đi ngang, việc giá vượt lên đường ema cho thấy động lượng giảm không còn mạnh như trước nữa. Chờ đợi cú nén với đường kháng cự để buy

#DOTUSDT H4
Giá chuẩn bị thoát khỏi cú nén với đường xu hướng, có thể đặt lệnh sell. Với tình hình chiến tranh bất ổn anh em có thể tạm thời giảm khối lượng 1/2 cho các kèo trong thời gian này

#LINKUSDT H4
Sell với cú nén giữa đường xu hướng và ema, thanh đặt lệnh là 1 bearish pin bar


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.