NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 4/10: Chậm mà chắc

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Thị trường đang dần chuyển sang xu hướng tăng 1 cách chậm rãi nhưng khá chắc chắn, như vậy thì xu hướng sẽ bền bỉ hơn. Chúng ta cùng tiếp tục đánh giá cách giao dịch mua vào trong hôm nay

Bitcoin #BTCUSDT H4
BTC sau sóng tăng thì đang di chuyển trong chiếc hộp và chuẩn bị tiếp cận đường ema, tức ta biết cơ hội giao dịch đang đến gần. Tiếp tục quan sát và chờ cú nén giữa đường ema và biên trên hộp (kháng cự ngang) tích luỹ đến điểm bùng nổ để buy

Ethereum #ETHUSDT H4
ETH tương tự cũng di chuyển trong hộp, 1 cách tự nhiên thì cú nén giữa biên trên hộp (kháng cự ngang) và ema cũng đang hình thành. Chờ cú nén này hoàn thành để buy

#OKBUSDT H4
Kèo buy OKB đóng lệnh tại trailing stop (đường đỏ), lợi nhuận 1R. Nguyên nhân kéo SL lên tại đường đỏ này là vì cụm nến bearish engulfing (nhấn chìm giảm) tại mũi tên đỏ, là 1 nến đảo chiều mạnh nên ta phải dời SL lên đáy củau cụm nến này theo nguyên tắc reversal exit của Bob Volman.

#DOTUSDT H4
Kèo buy DOT đóng lệnh tại trailing stop (đường đỏ), lợi nhuận 2R. Nguyên nhân kéo SL cũng tương tự - nến đánh dấu mũi tên đỏ chính là 1 bearish engulfing, ta phải đóng lệnh theo nguyên tắc reversal exit để bảo toàn lợi nhuận kiếm được.

#PERPUSDT H4
Kèo buy PERP chưa có lợi nhuận đáng kể. Ta lại có thêm 1 cơ hội buy nữa khi giá đã breakout khỏi cú nén giữa đường xu hướng và ema, anh em nào chưa buy có thể đặt lệnh, anh em nào đã buy trước đó có thể dời SL lên mức SL của kèo mới nhất, hoá giải rủi ro cho giao dịch buy này.

#ALICEUSDT H4
Buy ALICE với setup phá vỡ đường xu hướng

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.