XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - BITCOIN (23.08.2021)

BITMEX:BXBT   Bitcoin
Cổ phiếu và hàng hóa bắt đầu một tuần mới với khoảng cách tăng cao hơn. Tâm trạng được cải thiện cũng có thể được phát hiện trên các tài sản rủi ro khác như tiền điện tử. Đối với Bitcoin, đây là tuần thứ sáu liên tiếp đồng tiền ảo này bắt đầu phiên với một động thái tăng giá. Tin tức về việc PayPal mở rộng cung cấp tiền điện tử cho khách hàng từ Vương quốc Anh đã đưa Bitcoin lên mức cao nhất trong 3 tháng gần mốc 50.000 USD.

Nhìn vào biểu đồ Bitcoin, có thể thấy đồng tiền điện tử hiện đang tiếp cận khu vực kháng cự nằm trong ngưỡng 50.000 USD và mức Fibo 61.8% của đà giảm giữa tháng 4 năm nay. Trong trường hợp Bitcoin không thể thành công phá vỡ mức này, giá sẽ thoái lui về mức 45.000 USD, nơi có giới hạn dưới của quỹ đạo thị trường. Ngược lại, việc vượt lên trên mức 50.000 USD có thể mở rộng con đường hướng tới vùng 55.000 USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.