Kittyted

BXY - Chờ tín hiệu tăng

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Cập nhận G index 17/07/2019 tăng
Khung D1: sắp hoàn thành mô hình cá mập, MACD và RSI đều có tín hiệu tăng
Khung H4: MACD và RSI cũng có dấu hiệu đảo chiều, gần hoàn thành sóng 5 elliot