HoangMinhchannel

C32 HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM

Giá lên
HOSE:C32   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Đang được đẩy mạnh khai thác mỏ đá Tân Mỹ, đưa vào vận hành xưởng Bê tông Thạch Phước và tăng tỷ lệ nắm giữ CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An. Đồng thời hưởng lợi từ dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam được đẩy mạnh triển khai trong Q1/2022. C32 kỳ vọng sẽ có doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh đột biến trong Q1/2022.

Nếu xét về mặt kỹ thuật thì C32 đang có mẫu đảo chiều ngắn hạn với mẫu Vai đầu vai khi đường Neckline đã được xác nhận khi lượng mua vào mạnh đã cắt qua khỏi vùng này, xác nhận cho xu hướng tăng trong thời gian tới.

Vùng mục tiêu dự kiến của C32 sẽ quanh khu vực 37.2 - 38.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.